Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 69
Budżet ogółem: 1 384 167 253,98 €
Wkład UE: 1 056 189 201,16 €
WWW: link
Kraj:
fundusze
CF: 991 813 255,32 €
ERDF: 45 658 934,03 €
ESF: 18 717 011,81 €

Warszawa

Warszawa, miasto stołeczne Warszawa (m.st. Warszawa) – stolica Polski i województwa mazowieckiego, najludniejsze miasto w kraju i drugie (po Gdańsku) pod względem powierzchni, położone w jego centralnej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Warszawa uzyskała prawa miejskie przed 1300 r.. W 1526 r. włączona do Korony Królestwa Polskiego. W 1569 r. mocą unii lubelskiej została ustanowiona miejscem obrad sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1573 r. odbywały się tam wolne elekcje. Po 1596 r. do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 r. w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Jest jedynym polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Od 2002 r. jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu. W jej skład wchodzi 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. Warszawa jest także siedzibą agencji Frontex, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej, oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), agendy OBWE. W 2020 think tank Globalization and World Cities (GaWC), badający wzajemne stosunki pomiędzy miastami świata w kontekście globalizacji zaliczył Warszawę do kategorii Alpha-. (from Wikipedia)

1 - 15 z 69
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZBudowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III 671 393 000,00 € 468 516 350,00 € CF Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II 534 448 350,00 € 442 009 950,00 € CF Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II 35 802 844,82 € 30 432 418,04 € CF Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I 19 417 275,11 € 15 533 820,09 € ERDF Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 14 167 377,26 € 12 042 270,67 € CF Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III 13 749 956,58 € 11 687 463,09 € CF Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego 9 524 015,97 € 8 095 413,56 € CF Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej 8 713 368,00 € 7 406 363,00 € CF Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 7 460 878,50 € 5 968 703,00 € ERDF Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy 5 652 413,21 € 4 804 551,23 € CF Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) 5 796 280,01 € 4 637 024,01 € ERDF Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie. 4 153 822,41 € 3 530 749,05 € CF Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II 4 078 931,00 € 3 263 144,80 € ERDF Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie 2 701 288,68 € 2 547 045,09 € ESF Żłobki na start 2 852 051,34 € 2 273 187,02 € ESF