Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

About Kohesio

Kohesio to rozbudowana i łatwa w użyciu baza wiedzy z aktualnych informacjami o projektach i beneficjentach, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach polityki spójności UE w okresie programowania 2014–2020.

Polityka spójności UE wspiera setki tysięcy projektów w różnych regionach i miastach Unii Europejskiej. Jej celem jest poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie nierówności między krajami i regionami. Służy również realizacji priorytetów politycznych Unii, zwłaszcza transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Znajdziesz tutaj informacje na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Baza danych zawiera obecnie ponad 1,5 mln projektów i około 500 tys. beneficjentów.

We współpracy z krajami UE oraz organami odpowiedzialnymi za programy będziemy stopniowo dodawać do Kohesio nowe projekty i nowych beneficjentów z okresu programowania 2021–2027.

Kohesio opiera się na otwartych standardach Semantic Web W3C oraz narzędziach otwartego oprogramowania udostępnianych przez Wikimedia Deutschland. Wszystkie zbiory danych są dostępne w formatach CSV/XLSX oraz w formacie RDF (zob. strona „Usługi”).

Źródło danych i ograniczenie gwarancji

Państwa członkowskie UE i organy programowe publikują wykazy operacji i beneficjentów w ramach swoich obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych (rozporządzenie (UE) 1303/2013, załącznik XII i rozporządzenie (UE) 2021/1060, art. 49).

Portal Kohesio agreguje i standaryzuje dane z tych wykazów operacji. Za wszystkie dane opublikowane w tych wykazach odpowiadają odpowiednie instytucje zarządzające. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych w portalu Kohesio.

Więcej na ten temat można znaleźć w informacjach prawnych i w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zastrzeżenie

Informacje na tej stronie niekoniecznie odzwierciedlają opinię Komisji Europejskiej, instytucji krajowej lub odpowiedzialnej za program w państwie członkowskim UE ani jakiegokolwiek organu Unii Europejskiej.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi na temat portalu Kohesio należy kierować na adres REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.