Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

Usługi

Oprócz strony internetowej Kohesio oferujemy również następujące usługi dostępu do danych:

  • EU Knowledge Graph
    Odwiedź bazę Wikibase, która stanowi podstawę funkcjonowania portalu Kohesio, i dowiedz się więcej o jej strukturze.
  • Eksport danych
    Pobierz wszystkie dane dla poszczególnych krajów w formacie CSV lub XLSX.

Zbiory danych i wizualizacje dotyczące wyników projektów realizowanych w ramach polityki spójności, zagregowane na poziomie programu, poziomie krajowym i poziomie funduszu są również udostępniane na otwartej platformie Cohesion Data.