Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 20 listopada 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 8 713 368,00 €
Wkład UE: 7 406 363,00 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

Projekt obejmuje 2 zadania inwestycyjne dotyczące brakujących odcinków ulic umożliwiających bezpośrednie połączenie zjazdów z dróg ekspresowych z istniejącą infrastrukturą drogową: 1) Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Lazurowej (Nowo-Lazurowej) na odc. Górczewska – Al. Obrońców Grodna (inwestycja w trakcie przygotowania); 2) Budowa ul. Gandhi na odcinku ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej w Warszawie do Trasy S2 do granicy rozwiązań GDDKiA (inwestycja zakończona).

Flag of Polska  Polska