Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 lipca 2016
Data końcowa: 15 grudnia 2023
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 7 460 878,50 €
Wkład UE: 5 968 703,00 € (80%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
beneficjent

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach: e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej; e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną; e-transport – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; e-parkowanie - dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych; e-środowisko - zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF. Projekt realizuje 26 gmin WOF. Pierwszy etap to sformułowanie założeń architektury technologicznej, wspólnych standardów rozwiązań cyfrowych, polityki gromadzenia danych, polityki bezpieczeństwa i prywatności. Następnie przeprowadzona będzie inwestycja w infrastrukturę bazową. Kluczowym etapem będzie wdrażanie funkcjonalności w ramach 5 komponentów projektu przez zespoły tematyczne i wykonawców. Ostatnim aspektem będzie otwarcie danych gromadzonych przez stworzony system, aby mogły być ponownie wykorzystane przez inne podmioty oraz działania optymalizacyjne i asysty technicz

Flag of Polska  Multiple locations, Polska