Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2016
Data końcowa: 30 września 2021
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 9 524 015,97 €
Wkład UE: 8 095 413,56 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Projekt polega na przebudowie ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do węzła Marynarska – Wołoska - Rzymowskiego w Warszawie w dzielnicy Mokotów (zgodnie z kryterium POIiŚ – przebudowa dróg w warszawskim miejskim węźle sieci bazowej ujętych w planach korytarzy sieci TEN-T). Lokalizacja jest przedstawiona w zał. 5 do Wniosku o dofinansowanie.

Flag of Polska  Polska