Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 11 kwietnia 2017
Data końcowa: 30 listopada 2023
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 4 078 931,00 €
Wkład UE: 3 263 144,80 € (80%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
beneficjent

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II

Projekt jest realizowany w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na terenie m.st. Warszawy i ma bezpośredni wpływ na promocję nisko- i zeroemisyjnego transportu w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym oraz poza jego granicami. Projekt obejmuje budowę/przebudowę odcinków ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 12,5 km i pełniących f-cję korytarzy transportowych w sieci tras rowerowych Warszawy. Jedna z planowanych ścieżek połączy Warszawę z trasą rowerową w gminie Jabłonna. Łącznie zostanie wybudowanych/zmodernizowanych 20 ścieżek, które zostaną dowiązane do 47 punktów stycznych z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Powstała infrastruktura rowerowa, łącząca miejsca zamieszkania i pracy, umożliwi potraktowanie roweru jako pełnoprawnej alternatywy dla samochodu osobowego. Do realizacji zaplanowano lokalizacje, które będą przebiegać przez istotne węzły przesiadkowe (np. Dworzec Centralny / WKD, PKP Stadion / Metro Stadion Narodowy / P+R Stadion Narodowy, Metro Marymont / P+R Marymont, Metro Stokłosy / P+R Stokłosy) oraz obok ok. 47 przystanków transp. publ. i ok. 58 budynków użyteczności publ. Dodatkowo różnorodna infrastruktura towarzysząca (5 rodzajów), w tym liczne miejsca parkingowe dla cyklistów przy min. 9 przystankach i 4 zintegr. węzłach przesiadkowych, zachęci mieszkańców Warszawy, WOF i osoby odwiedzające stolicę, do zaplanowania podróży rowerem z możliwością jej kontynuacji niskoemisyjnym transportem publ. W ramach projektu będą realizowane inwestycje liniowe w miejscach, gdzie brakuje ciągłości w istniejącym już systemie ścieżek rowerowych, co dodatkowo zwiększy bezp. ruchu drogowego, ponieważ rowerzyści nie będą musieli korzystać z chodników czy też jezdni. Należy podkreślić, że wszystkie inwestycje zaplanowane w projekcie, posiadają prawomocne dokumenty pozwalające na ich realizację.

Flag of Polska  Polska