Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 30 czerwca 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 4 153 822,41 €
Wkład UE: 3 530 749,05 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.

Projekt zlokal. jest w Dz. Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz m.st. W-wy. Teren na którym realiz będą zadania to łącznie obsz 78,41ha (Park Żeromskiego 4,7ha (Żoliborz), Park Pole Mokotowskie 72,11ha (Ochota, Śródmieście) i Park Ogrody Kosmosu 1,6ha (Włochy). Obecnie część tego terenu (1,6ha OK i 5,11ha PM) to obsz ter. zieleni nieuporządk. o znacz stopniu degradacji.

Flag of Polska  Polska