Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 534 448 350,00 €
Wkład UE: 442 009 950,00 € (82,7%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II

Projekt zlokalizowany jest na terenie m.st. W-wy, woj. mazowieckie w dzielnicach: Wola (odc. zach.), Praga Północ, Targówek (odc. wschodni-północny), Ursynów (Stacja Techniczno Postojowa Kabaty „STP Kabaty”). Na Projekt składają się: Podprojekt A – rozbudowa odc. centralnego II linii metra o 3 stacje w kier. zachodnim i 3 stacje w kier. wschodnim - północnym, budowa obiektów na terenie STP Kabaty w W-wie, prace przygotowawcze dla etapu III budowy II linii, Podprojekt B – zakup 13 szt. taboru. W ramach odcinka zachodniego wykonane zostaną: -3 stacje: C8, C7, C6, -3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7, -3 tunele szlakowe: D9, D8, D7, -komora demontażowa za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” W ramach odcinka wschodniego-północnego zachodniego wykonane zostaną: -3 stacje: C16, C17, C18, -3 wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18, -3 tunele szlakowych: D16, D17, D18, -komora demontażowa w komorze torów odstawczych za stacją C15 „Dworzec Wileński”. Na terenie STP Kabaty zostaną wybudowane (1 pozwolenie na budowę): -obiekt nr 6 – hala postojowa z 14 miejscami przeglądowo – naprawczymi dla taboru, gdzie będzie przechowywany nowo zakupiony tabor; -obiekt nr 13a - magazyn materiałów chemicznych; -obiekt liniowy w zakresie układu torowego wraz z drogami wewnętrznymi. Zostaną wykonane prace przygotowawcze dla etapu III bud. II linii – część prac. Zakupiony zostanie tabor – 13 szt. do obsługi I i II linii metra, części zamienne, stanowiska, narzędzia i oprogramowanie do obsługi, serwisu i diagnostyki pociągów. Powstała infrastruktura pozwoli na utworzenie nowego połączenia komunikacji miejskiej, w miejscach generujących potoki ruchu. Nowe stacje metra zapewnią integrację kilku rodzajów środków transportu. Właścicielem infrastruktury będzie m.st. W-wa, a taboru MW Sp. z o.o. Właściciele majątku powstałego w projekcie są gwarantem trwałości projektu. Projekt nie zostanie poddany znaczącym modyfikacjom w rozumieniu art. 71 Rozp. Parlamentu Europ. i Rady UE.

Flag of Polska  Polska