Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 30 września 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 5 652 413,21 €
Wkład UE: 4 804 551,23 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
beneficjent

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Na projekt składają się 3 główne zadania: 1. Utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy 2. Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza” 3. Zagospodarowanie terenu Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Flag of Polska  Polska