Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

Oświadczenie w sprawie dostępności

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: https://kohesio.ec.europa.eu

Nie odnosi się do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treść są objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Portalem tym zarządza Komisja Europejska, a konkretnie Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii. Portal został opracowany z myślą o wszystkich użytkownikach, również osobach z niepełnosprawnościami.

Użytkownicy mogą:

 • bez problemu powiększać widok do 200 proc.
 • korzystać z większości elementów strony przy użyciu wyłącznie klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie).

Portal zaprojektowano tak, aby był zgodny z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549, v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strony portalu są częściowo zgodne z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, poziom AA. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.

Ostatni test stron przeprowadzono 15.11.2023 r.

Informacje o oświadczeniu

Oświadczenie zostało zweryfikowane 20.12.2023 r.

Oświadczenie opiera się na wynikach oceny przeprowadzonej za pomocą automatycznego programu Axe Monitor.

Uwagi użytkowników

Cenimy sobie uwagi użytkowników na temat dostępności stron portalu Kohesio. Prosimy zgłaszać nam, jeżeli dostępność treści jest z jakichkolwiek względów ograniczona:

 • tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • formularz do kontaktu: Napisz do nas (w formularzu nie należy podawać informacji szczególnie chronionych, np. osobistych informacji finansowych czy informacji dotyczących zdrowia, ani poruszać wszelkich innych szczególnie wrażliwych tematów).

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Portal Kohesio jest kompatybilny z następującymi popularnymi technologiami wspomagającymi:

 • najnowszymi wersjami przeglądarek Google Chrome i Apple Safari
 • w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Specyfikacje techniczne

Dostępność portalu Kohesio opiera się na następujących technologiach umożliwiających jego funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Staramy się, aby portal Kohesio był ogólnodostępny. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie do końca tak jest, ale staramy się eliminować aktualne problemy. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku problemu, który nie został opisany.

Znane nam ograniczenia w dostępności portalu Kohesio:

 • Mapa: użytkownicy, którzy potrzebują wizualnej identyfikacji regionów, mogą mieć trudności z przeglądaniem zbioru projektów przy pomocy mapy. W niektórych wybranych miejscach może też się wyświetlić duża liczba kropek. Dlatego zalecamy w takich przypadkach filtrowanie wykazów zamiast korzystania z mapy.
 • Wideo: nagrania wideo na tej stronie internetowej nie mają audiodeskrypcji.
 • Tekst: Niektóre tytuły i opisy trudno zrozumieć – zostały źle zredagowane, zawierają niezrozumiałe skróty lub zostały przetłumaczone maszynowo.
 • Obrazy: niektóre grafiki nie mają tekstu alternatywnego
 • Układ stron: treść niektórych stron nie jest przedstawiona w układzie hierarchicznym
 • ARIA: niektóre ukryte elementy ARIA zawierają elementy, które mogą być zaznaczone.