Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 30 marca 2016
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 11
Budżet ogółem: 554 478 908,20 €
Wkład UE: 470 185 995,73 €
WWW: link
Kraj:
fundusze
CF: 460 446 270,63 €
ERDF: 9 670 540,73 €
ESF: 69 184,37 €

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie – jeden z dwóch urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej obejmujący obszarem działania porty wodne, przystanie morskie i pas nadbrzeżny zachodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej. (from Wikipedia)

1 - 11 z 11
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZModernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m 462 206 240,00 € 388 755 520,00 € CF NOSTRIMARIS - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających 48 007 086,61 € 40 806 023,60 € CF Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno 20 014 486,00 € 20 014 486,00 € CF Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża 11 771 134,01 € 10 005 463,90 € CF Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach 5 144 309,40 € 4 372 662,99 € ERDF Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 4 058 910,60 € 3 450 074,01 € ERDF Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy 1 400 490,00 € 1 190 416,50 € ERDF Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska 892 003,36 € 758 202,86 € CF WDROŻENIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI W ZAKRESIE REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M. 776 778,01 € 657 387,23 € ERDF Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie 125 381,49 € 106 574,27 € CF Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich- wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku 82 088,72 € 69 184,37 € ESF