Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 4 lipca 2017
Data końcowa: 31 grudnia 2023
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 20 014 486,00 €
Wkład UE: 20 014 486,00 € (100%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno

Celem głównym przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” jest odbudowa oraz zabezpieczenie brzegu morskiego pomiędzy 297,7 a 301 km wybrzeża Morza Bałtyckiego. Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę oraz rozbudowę istniejących budowli hydrotechnicznych oraz wykonanie prac zabezpieczających brzegi morskie w następującym zakresie: 1) Wykonania modernizacji opasek brzegowych w ilości 3 sztuk między 297,7 i 301,0 km brzegu morskiego. 2) Remontu ostróg między 297,70 i 301,00 kilometrem brzegu morskiego: prace związane z remontem i odtworzeniem ostróg brzegowych będą realizowane na wysokości miejscowości: Unieście Mielno i Mielenko. Ilość ostróg przewidzianych do remontu: 36 sztuk. 3) Wykonania sztucznego zasilania brzegu morskiego: w rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni, gdzie plaża ma stosunkowo niewielką szerokość.

Flag of Polska  Polska