Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 11 października 2018
Data końcowa: 31 grudnia 2020
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 5 144 309,40 €
Wkład UE: 4 372 662,99 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa obsługiwany przez Urząd Marszałkowski

Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach

Przedsięwzięcie polegać będzie na: pogłębieniu toru podejściowego na Kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m, oraz pogłębieniem i poszerzeniem Kanału Kiełpińskiego (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także z umocnieniu skarp wyspy Kiełpiński Ostrów. W zakres inwestycji wchodzi także zakup dwóch pław świetlnych w Kanale Polickim oraz dwóch pław dziennych na podejściu do Kanału Kiełpińskiego. Przedsięwzięcie wchodzi w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Policach, a jego realizacja ma na celu poprawę dostępu do tego portu. Zasadniczym celem jest trwałe utrzymanie dostępności od strony morza portu w Policach, w celu utrzymania jego obecnej pozycji gospodarczej i stworzenia warunków do dalszego rozwoju. Obecne parametry techniczne infrastruktury dostępowej w analizowanym regionie są niewystarczające dla obsługi statków, które będzie mógł obsłużyć także rozbudowywany Port w Policach. Długość zmodernizowanych torów wodnych w wyniku realizacji projektu – 2,12 km. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury i nie wymaga dodatkowych działań (innych projektów itp.) w celu jej pełnego wykorzystania. Przedmiotowy projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 5.7 z następujących powodów: - polega na wykonaniu prac w ciągu drogi wodnej, które przyczynią się do zwiększonej dostępności regionu transportem wodnym, szczególnie w obszarze SOM, - dotyczy 2 typów projektów określonych w Regulaminie konkursu - typ 1: Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, typ 2: Poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Flag of Polska  Polska