Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 lipca 2018
Data końcowa: 29 grudnia 2020
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 776 778,01 €
Wkład UE: 657 387,23 € (84,63%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Departament Rozwoju Cyfrowego

WDROŻENIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI W ZAKRESIE REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.

Celem projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” jest usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających, zmniejszenie obciążeń właścicieli związanych z ich realizacją oraz publikacją usług elektronicznych zwiększających dostępność wynikowych informacji w procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego poprzez umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznej realizacji obowiązków.Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego, ogólnopolskiego rejestru (prowadzonego w systemie teleinformatycznym) oraz udostępnienie w ramach zintegrowanego i bezpiecznego systemu usług dotyczących obowiązków rejestracji (w postaci elektronicznej).Głównym zadaniem w ramach realizacji projektu będzie budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, w oparciu o dedykowane, scentralizowane oprogramowanie zlokalizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, z dostępem dla interesariuszy poprzez sieć Internet. Preferowanym będzie wykonanie systemu z wykorzystaniem otwartego oprogramowania Open Source, lecz nie wyklucza się częściowego wykorzystania komercyjnego oprogramowania w szczególnie ważnych jego elementach, celem zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz poufności i integralności składowanych danych, wydajności, dostępności, ergonomii oraz ciągłości działania.

Flag of Polska  Polska