Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 14 stycznia 2019
Data końcowa: 30 listopada 2022
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 4 058 910,60 €
Wkład UE: 3 450 074,01 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa obsługiwany przez Urząd Marszałkowski

Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego. Efektem podejmowanych działań będzie sprawna obsługa oznakowania nawigacyjnego, monitorowania torów wodnych, utrzymanie standardów bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona środowiska morskiego. Przedmiotem projektu jest zakup jednostek pływających : 1. Zakup dwóch łodzi pneumatycznych RIB służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania w akcjach ratowniczych celem zapewnienia bezpieczeństwa na torach wodnych 2. Zakup łodzi RIB hydrograficznej wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych celem zapewnienia bezpiecznej nawigacji na akwenach 3. Zakup stawiacza pław przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego celem zabezpieczenia bezpiecznej żeglugi 4. Zakup szalandy z refulatorem w celu eliminowania wypłyceń i utrzymania bezpiecznych głębokości na torach wodnych.

Flag of Polska  Polska