Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 1 lipca 2016
Data końcowa: 31 grudnia 2020
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 48 007 086,61 €
Wkład UE: 40 806 023,60 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

NOSTRIMARIS - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających

Projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego – jego produkty nie mają charakteru wbudowanych. Produkty inwestycji – wielozadaniowe jednostki pływające - będą eksploatowane na obszarach właściwości terytorialnej Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, jak również w razie potrzeb na całym akwenie Morza Bałtyckiego. Miejsce eksploatacji determinuje ścisły związek inwestycji z bezpieczeństwem żeglugi na torach podejściowych i na obszarze portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja stanowi jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępności portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów. W ujęciu rzeczowym projekt „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, obejmuje swoim zakresem odnowienie floty Urzędów Morskich oraz zwiększenie jej funkcjonalności w odniesieniu do zadań własnych Urzędów. Planowana jest budowa nowych, wielozadaniowych jednostek pływających. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” – całość niezbędnych procedur wynikających z przepisów związanych z budową statków prowadzona będzie przez Wykonawcę.

Flag of Polska  Polska