Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 10 kwietnia 2017
Data końcowa: 29 lutego 2020
finansowanie
Fundusz: Fundusz Spójności (CF)
Budżet ogółem: 125 381,49 €
Wkład UE: 106 574,27 € (85%)
program
Okres programowania: 2014-2020
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie

Flag of Polska  Polska