Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne1 - 15 zo 1 984 869

Integrovaná infraštruktúra pre orbitálnu oblasť Bukurešti

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of RO 1 053 665 075,20 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2024

Rýchlostná cesta Craiova – Pitesti

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of RO 832 380 600,00 € Total budget
 • dec 2018 - dec 2024

Regionálny projekt rozvoja vodnej infraštruktúry a infraštruktúry odpadových vôd v okresoch Kluž a Sălaj v rokoch 2014 – 2020

 • Topic image of TO06 Ochrana životného prostredia a efektívnosť zdrojov
 • Flag of RO 352 985 344,00 € Total budget
 • apr 2015 - dec 2024

Výstavba rýchlostnej cesty S7 Gdańsk – Elbląg, úsek. Koszwały – Elbląg

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of PL 544 251 600,00 € Total budget
 • jan 2014 - jún 2019

M4 vykonávanie úseku medzi Berettyóújfalu-Nagykereki (štátna hranica)

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of HU 371 040 346,39 € Total budget
 • okt 2016 - máj 2021

„TEAM-UP: Pokrok v kvalite alternatívnej starostlivosti o deti“

 • Topic image of TO09 Sociálne začlenenie
 • Flag of RO 530 718 515,20 € Total budget
 • nov 2018 - dec 2023

Výstavba severnej kruhovej cesty Krakova v rámci S52

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of PL 222 954 350,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2024

Obnova systému diaľkového vykurovania v Bukurešti

 • Topic image of TO04 Nízkouhlíkové hospodárstvo
 • Flag of RO 241 773 721,60 € Total budget
 • jan 2017 - dec 2024

Výstavba rýchlostnej cesty S2 z Puławska – w. Lubelska (bez križovatky)

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of PL 462 552 700,00 € Total budget
 • jan 2014 - jún 2022

Príprava projektu diaľnice Sibiu – Pitesti a výstavba úsekov 1, 4 a 5

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of RO 717 741 440,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2024

Záplavová nádrž Racibórz Dolny na rieke Oder v Sliezskom vojvodstve (polder)

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 333 300 540,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2020

Výstavba rýchlostnej cesty S7, p. Widoma – Krakov (kraków Nowa Huta)

 • Topic image of TO07 Sieťová infraštruktúra v doprave a energetike
 • Flag of PL 150 991 230,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2024

Regionálny projekt rozvoja vodnej infraštruktúry a infraštruktúry odpadových vôd v Arges County, 2014 – 2020

 • Topic image of TO06 Ochrana životného prostredia a efektívnosť zdrojov
 • Flag of RO 170 194 304,00 € Total budget
 • jún 2021 - dec 2024
1 - 15 zo 1 984 869