Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne

Služby

Okrem webového sídla Kohesio ponúkame na prístup k údajom tieto služby:

  • Znalostný graf EÚ
    Navštívte základňuWikibase, ktorá stojí za platformou Kohesio, a zistite viac o jej grafovej štruktúre.
  • Exporty údajov
    Stiahnuť všetky údaje podľa jednotlivých krajín vo formáte CSV alebo XLSX.

Súbory údajov a vizualizácie dosiahnutých výsledkov projektov v rámci politiky súdržnosti EÚ, ktoré sú zoskupené na úrovni programov, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni fondov sa takisto vymieňajú na otvorenej platforme údajov o súdržnosti.