Kohesio: objavte projekty EÚ vo vašom regióne1 - 15 zo 12 830

VÍZIA 2020

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of RO 651 353 088,00 € Total budget
 • apr 2022 - dec 2022

Zníženie pobrežnej erózie fázy II (2014 – 2020)

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of RO 640 510 822,40 € Total budget
 • feb 2015 - dec 2023

Záplavová nádrž Racibórz Dolny na rieke Oder v Sliezskom vojvodstve (polder)

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 333 300 540,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2020

Ochrana pred povodňami Kłodzka s osobitným dôrazom na ochranu mesta Kłodzka

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 140 550 580,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2023

Výstavba protipovodňovej ochrany Felső-Tisza, priehrada Tisza-Túr

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of HU 101 481 461,55 € Total budget
 • okt 2018 - sep 2023

Námestie Tisza Wave: Zlepšenie kapacity vodnej dopravy veľkého vodného lôžka na úseku medzi železničným mostom Szolnok a Kisköre

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of HU 51 173 897,70 € Total budget
 • jan 2016 - mar 2023

Ochrana proti povodniam Gradaščica

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of SI 49 466 450,12 € Total budget
 • júl 2016 - dec 2024

Zvýšenie účinnosti dlhodobých záchranných operácií

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 48 362 461,82 € Total budget
 • aug 2016 - dec 2021

Modernizácia krásnej šmykľavky z Račinovacu do Novej Gradišky

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of HR 48 066 723,27 € Total budget
 • okt 2018 - aug 2023

Komplexný projekt prispôsobenia lesov a lesného hospodárstva zmene klímy – nízke zadržiavanie a boj proti erózii vody v nížinných oblastiach

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 47 969 108,00 € Total budget
 • máj 2016 - dec 2024

Sandomierz ochrana proti povodniam

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of PL 47 705 180,00 € Total budget
 • jan 2014 - dec 2024

Integrovaný systém reakcie na núdzové situácie, katastrofy a krízy.

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of RO 47 483 958,40 € Total budget
 • sep 2019 - okt 2023

Modernizácia hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Spoločnej platformy TETRA

 • Topic image of TO05 Prispôsobenie sa zmene klímy a prevencia rizík
 • Flag of RO 46 361 292,80 € Total budget
 • júl 2019 - jún 2022
1 - 15 zo 12 830