Kohesio: projekty UE w Twoim regionie1 - 15 z 6 916

Ustanowienie funduszu na rzecz infrastruktury

 • Topic image of TO04 Gospodarka niskoemisyjna
 • Flag of GR 200 000 000,10 € Total budget
 • lis 2017 - gru 2024

RMK Działalność w zakresie ochrony przyrody

 • Topic image of TOMULTI
 • Flag of EE 18 900 126,00 € Total budget
 • sty 2014 - gru 2024

ODBUDOWA SIEDLISK NA OBSZARZE PRZYRODNICZYM DOÑANA

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of ES 27 191 872,00 € Total budget
 • mar 2016 - cze 2023

Uzupełnienie poziomu wiedzy na temat różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie systemu monitorowania stanu ochrony gatunków i siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty w Rumunii oraz sprawozdawczość na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of RO 12 023 275,77 € Total budget
 • lut 2019 - sty 2022

Ukończenie poziomu wiedzy na temat różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie systemu monitorowania stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w Rumunii oraz sprawozdawczość na podstawie art. 12 dyrektywy ptasiej 2009/147/WE

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of RO 8 852 460,00 € Total budget
 • wrz 2018 - kwi 2022

Rozwój zielonego miasta w obszarze akcji Miszkolc City-Historical Avas

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of HU 9 385 640,00 € Total budget
 • lis 2017 - kwi 2021

Poprawa środowiska miejskiego w gminie Płowdiw

 • Topic image of TOMULTI
 • Flag of BG 9 505 053,62 € Total budget
 • lip 2017 - kwi 2022

Odbudowana pół kościoła

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of HU 5 848 101,22 € Total budget
 • sie 2017 - gru 2020

Odpowiednie zarządzanie gatunkami inwazyjnymi w Rumunii zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1143/2014 w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of RO 5 871 378,45 € Total budget
 • mar 2018 - lut 2022

Przegląd planu zarządzania i rozporządzenia w sprawie dorzecza

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of RO 8 702 370,44 € Total budget
 • lip 2019 - gru 2024

Opracowanie krajowych programów monitorowania środowiska i systemu kontroli oraz promowanie udziału społeczeństwa poprzez poprawę infrastruktury ośrodków informacji i edukacji o znaczeniu krajowym w dziedzinie środowiska

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of LV 8 264 766,09 € Total budget
 • lis 2017 - lis 2022

Utworzenie ośrodka opieki nad dzikimi zwierzętami

 • Topic image of TO06 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
 • Flag of LT 3 800 000,00 € Total budget
 • wrz 2018 - gru 2022
1 - 15 z 6 916