Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2015
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 57
Budżet ogółem: 472 138 126,63 €
Wkład UE: 397 176 110,52 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 311 215 814,92 €
ESF: 85 960 295,60 €

1 - 15 z 57
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZWsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 78 585 944,00 € 66 798 052,00 € ESF Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem 85 501 480,00 € 60 313 436,00 € ERDF Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych 50 325 385,50 € 42 776 577,67 € ERDF Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 30 456 868,00 € 28 324 886,00 € ERDF Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 22 922 154,00 € 19 483 832,00 € ERDF Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 17 393 696,57 € 14 784 642,08 € ERDF Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek 14 138 213,00 € 12 017 481,00 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m.Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska 10 099 200,15 € 8 584 320,13 € ERDF Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu 9 358 744,00 € 7 954 933,00 € ESF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo 6 819 709,00 € 6 751 512,00 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) 6 557 957,02 € 5 574 263,46 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice 6 425 208,03 € 5 461 426,83 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I 5 393 739,50 € 5 339 802,00 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 5 962 125,34 € 5 067 806,54 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II 4 989 361,50 € 4 939 467,50 € ERDF