Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 86
Budżet ogółem: 475 200 223,11 €
Wkład UE: 396 855 700,17 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 270 907 233,25 €
ESF: 125 948 466,92 €

1 - 15 z 86
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZPrzebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II 51 827 732,00 € 51 827 732,00 € ERDF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 58 231 708,00 € 41 021 720,00 € ERDF Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza 38 183 294,12 € 32 455 800,00 € ERDF Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich 36 266 022,00 € 30 826 118,70 € ERDF Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. 35 600 516,00 € 24 449 996,00 € ERDF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 25 837 595,45 € 21 029 218,94 € ERDF Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków 22 281 565,01 € 18 937 102,10 € ERDF Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942 14 090 967,79 € 11 114 955,39 € ERDF Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej 12 371 456,16 € 10 514 500,59 € ERDF Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania 8 104 057,50 € 8 104 057,50 € ERDF Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki 8 456 299,74 € 7 187 009,15 € ERDF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków 7 936 885,60 € 6 745 559,07 € ERDF ŚLĄSKIE POMAGA 6 707 855,49 € 5 701 677,17 € ESF Plan Działań na rok 2022 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Pomoc Techniczna - DRR 6 343 606,15 € 5 392 065,23 € ESF Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Pomoc Techniczna - DRR 5 738 022,49 € 4 877 319,12 € ESF