Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 19 maja 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 94
Budżet ogółem: 638 414 406,56 €
Wkład UE: 518 931 139,62 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 375 009 286,35 €
CF: 79 515 537,20 €
ESF: 64 406 316,07 €

1 - 15 z 94
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZBudowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej 54 416 028,69 € 46 253 624,38 € CF Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II 66 723 600,00 € 39 412 980,00 € ERDF Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) 42 447 480,00 € 36 079 324,00 € ERDF Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego. 51 971 738,79 € 33 261 912,82 € CF Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 29 640 058,00 € 25 194 052,00 € ERDF Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego. 28 491 079,50 € 24 217 417,57 € ERDF Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 24 176 397,10 € 20 549 937,52 € ERDF Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca 18 970 571,28 € 16 124 985,59 € ERDF Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II 16 318 823,00 € 13 870 999,00 € ERDF Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej 16 294 289,54 € 13 850 146,11 € ERDF Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego 10 789 864,02 € 10 789 864,02 € ERDF Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I 11 853 310,65 € 10 075 314,05 € ERDF Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk 11 667 681,06 € 9 917 528,90 € ERDF Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II 11 164 158,14 € 9 489 534,41 € ERDF Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2023 roku 10 879 243,00 € 9 247 356,00 € ESF