Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 16
Budżet ogółem: 446 747 340,67 €
Wkład UE: 420 612 548,67 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 233 361 587,08 €
CF: 187 250 961,59 €

1 - 15 z 16
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZBudowa linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 61 803 770,00 € 61 803 770,00 € ERDF Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym 69 604 136,00 € 55 905 096,00 € ERDF Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym 52 905 813,38 € 52 905 813,38 € CF Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym 51 739 931,48 € 51 739 931,48 € CF BUDOWA LINII PIŁA KRZEWINA - PLEWISKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI W TYM CIĄGU LINIOWYM 46 218 904,63 € 46 218 904,63 € ERDF Budowa linii Pątnów – Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. 36 333 165,86 € 36 333 165,86 € CF Budowa linii Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 30 410 466,08 € 30 410 466,08 € CF Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 30 221 194,00 € 17 785 442,00 € ERDF Budowa linii Czarna - Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 16 782 590,92 € 16 782 590,92 € ERDF Budowa linii Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 15 861 584,79 € 15 861 584,79 € CF Budowa linii Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym 15 556 624,00 € 15 556 624,00 € ERDF Rozbudowa Stacji Dobrzeń 9 919 892,19 € 9 919 892,19 € ERDF Budowa linii Nysa - nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa 4 032 506,80 € 4 032 506,80 € ERDF Rozbudowa Stacji Olsztyn Mątki 2 974 920,80 € 2 974 920,80 € ERDF Modernizacja stacji Żukowice 1 616 523,50 € 1 616 523,50 € ERDF