Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 1 stycznia 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 111
Budżet ogółem: 563 095 062,07 €
Wkład UE: 470 447 499,53 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 328 217 184,29 €
ESF: 141 753 134,29 €
CF: 477 180,95 €

1 - 15 z 111
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZSprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 63 083 790,00 € 53 621 224,00 € ESF "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" 36 587 862,77 € 31 099 683,35 € ERDF Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 29 319 232,51 € 24 921 347,63 € ERDF Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 25 371 554,00 € 22 936 930,00 € ERDF Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap 22 896 932,53 € 19 462 392,65 € ERDF Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 19 910 492,00 € 17 919 442,00 € ERDF „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa” 21 004 812,00 € 17 854 090,00 € ERDF Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 16 914 974,00 € 16 914 974,00 € ERDF Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II 18 593 276,00 € 16 733 948,00 € ERDF Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec 14 218 943,00 € 12 086 101,00 € ERDF Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych 13 742 936,29 € 11 681 495,84 € ESF "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" 13 490 655,02 € 11 467 056,75 € ERDF Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280. 13 005 191,00 € 11 054 412,00 € ERDF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal – Gostynin na odcinku Kowal – granica woj. od km 19+117 do km 34+025. 11 102 248,00 € 10 547 136,00 € ERDF Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400. 10 640 167,20 € 9 044 142,12 € ERDF