Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

   
więcej informacji
Data początkowa: 7 marca 2014
Data końcowa: 31 grudnia 2023
Liczba projektów: 234
Budżet ogółem: 467 883 333,98 €
Wkład UE: 358 935 277,76 €
WWW: nie dotyczy
Kraj:
fundusze
ERDF: 184 560 909,42 €
CF: 142 445 685,56 €
ESF: 31 928 682,78 €

1 - 15 z 234
PROJEKTBUDŻET OGÓŁEMWKŁAD UEFUNDUSZKompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi 150 062 740,00 € 113 592 696,00 € CF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 7,5 HA OGRANICZONY ULICAMI: WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., KILIŃSKIEGO, JARACZA WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC. 35 479 764,00 € 21 361 076,00 € ERDF Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi 23 078 583,01 € 19 616 795,56 € CF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 32,5 HA OGRANICZONY ULICAMI: ZACHODNIĄ, PODRZECZNĄ, STARY RYNEK, WOLBORSKĄ, FRANCISZKAŃSKĄ, PÓŁNOCNĄ, WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., PRÓCHNIKA WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC. 24 101 718,85 € 16 725 609,07 € ERDF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 5 23 292 582,00 € 16 527 049,00 € ERDF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 14 HA OGRANICZONY ULICAMI: OGRODOWĄ, GDAŃSKĄ, LEGIONÓW, CMENTARNĄ WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC 20 131 558,00 € 15 870 272,00 € ERDF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI-PROJEKT 2 20 410 068,79 € 15 058 443,80 € ERDF BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ W ULICY WOJSKA POLSKIEGO NA ODC. OD UL. FRANCISZKAŃSKIEJ DO UL. STRYKOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ BUDOWĄ POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO WZDŁUŻ UL. STRYKOWSKIEJ Z PRZYSTANKIEM ŁKA ŁÓDŹ-MARYSIN 15 986 652,90 € 13 588 654,96 € ERDF „RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH ŁODZI – ETAP I” 14 975 615,71 € 12 729 273,24 € ERDF Odwodnienie Miasta Łodzi 10 866 111,00 € 9 236 194,00 € CF Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna 10 257 960,03 € 8 719 266,03 € ERDF REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 6 11 968 952,00 € 8 366 486,00 € ERDF Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 10 781 260,00 € 7 976 243,00 € ERDF REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PRZY UL. MONIUSZKI 3, 5 I TUWIMA 10 (PROGRAM NOWE CENTRUM ŁODZI) 8 881 541,00 € 7 549 310,00 € ERDF Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 8 369 738,50 € 5 752 359,00 € ERDF