Kohesio: pronađite projekte EU-a u vašoj regiji

About Kohesio

Kohesio je sveobuhvatna baza podataka koja služi za jednostavan i transparentan pristup najnovijim informacijama o projektima i korisnicima koji su sufinancirani u okviru kohezijske politike EU-a u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Kohezijskom politikom EU-a podupiru se stotine tisuća projekata u regijama i gradovima u Europskoj uniji. Namijenjena je jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije ispravljanjem neravnoteža među zemljama i regijama. Ujedno se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

Dostupne su i informacije o Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskom fondu (KF) i Europskom socijalnom fondu (ESF). Baza podataka trenutačno sadržava više od 1,5 milijuna projekata i približno 500 000 korisnika.

Postupno će se dopunjavati s novim projektima i korisnicima za programsko razdoblje 2021. – 2027. u uskoj suradnji s državama članicama EU-a i programskim tijelima.

Kohesio se oslanja na otvorene standarde i alate otvorenog koda semantičke mreže W3C koje osigurava Wikimedia Deutschland. Svi skupovi podataka dostupni su u formatima CSV/XLSX i RDF (vidjeti stranicu Usluge).

Izvori podataka i ograničeno jamstvo

Države članice EU-a i programska tijela objavljuju popise operacija i pripadajućih korisnika na temelju obveza informiranja i komunikacije (Prilog XII. Uredbi (EU) 1303/2013 i članak 49. Uredbe (EU) 2021/1060.).

Kohesio objedinjuje i standardizira podatke iz tih popisa operacija. Svi podaci objavljeni na popisima odgovornost su mjerodavnih upravljačkih tijela. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost sadržaja na platformi Kohesio.

Za više informacija pročitajte Pravnu obavijest i Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije na ovoj internetskoj stranici ne odražavaju nužno mišljenje Europske komisije, nacionalnih tijela država članica EU-a, programskih tijela ni tijela Europske unije.

Kontakt

Pitanja ili primjedbe o platformi Kohesio uputite na e-adresuREGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.