Kohesio: pronađite projekte EU-a u vašoj regiji

Izjava o pristupačnosti

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na domeni: https://kohesio.ec.europa.eu

Ne odnosi se na druge sadržaje ni stranice na njezinim poddomenama. Te stranice i njihov sadržaj imaju vlastitu izjavu o pristupačnosti.

Ovim stranicama upravljaju Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku i Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije. Izrađene su tako da se njima može služiti što više osoba, uključujući osobe s invaliditetom.

Trebali biste moći:

 • povećati prikaz do 200 % uz zadržavanje kvalitete sadržaja
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se samo tipkovnicom
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se suvremenim čitačem zaslona i softverom za prepoznavanje govora (na računalu ili telefonu)

Ove su internetske stranice izrađene u skladu s tehničkom normom za internetske stranice i mobilne aplikacije EN 301 549, v.3.2.1. To uvelike odgovara razini „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1.

Stupanj sukladnosti

Ove su internetske stranice djelomično sukladne s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i razinom „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1. Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”.

Stranice su zadnji put testirane 15. studenog 2023.

Sastavljanje ove izjave

Ova je izjava revidirana 20. prosinca 2023.

Temelji se na pregledu koji je proveo automatizirani alat Axe Monitor.

Povratne informacije

Zanima nas što mislite o pristupačnosti internetskih stranica Kohesio. Ako primijetite probleme s pristupačnošću, obavijestite nas:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Obrazac za kontakt: Pišite nam (u obrascu nemojte navoditi osjetljive podatke, tj. bilo što iz čega bi se mogli otkriti podaci o vašem financijskom ili zdravstvenom stanju ili bilo kojoj drugoj osjetljivoj temi).

Trudimo se odgovoriti u roku od 15 radnih dana otkad odgovorna služba Komisije zaprimi upit.

Kompatibilnost s preglednicima i asistivnim tehnologijama

Internetska stranica Kohesio kompatibilna je sa sljedećim najčešće korištenim asistivnim tehnologijama:

 • najnovijom verzijom preglednika Google Chrome i Apple Safari;
 • u kombinaciji s najnovijim verzijama softvera JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Tehničke specifikacije

Internetska stranica Kohesio oslanja se na sljedeće tehnologije kako bi njihovi elementi za postizanje pristupačnosti radili s kombinacijom internetskog preglednika i eventualnih asistivnih tehnologija ili programskih dodataka na vašem računalu:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepristupačan sadržaj

Usprkos svemu što poduzimamo za pristupačnost internetskih stranica „Kohesio”, znamo da postoje određena ograničenja i nastojimo ih ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Obavijestite nas ako naiđete na problem koji nije naveden.

Poznata su sljedeća ograničenja internetske stranice Kohesio:

 • Karte: pretraživanje portfelja projekata upotrebom karte može biti otežano jer se neki korisnici oslanjaju na vizualno prepoznavanje regija. U nekim se odabirima ujedno može prikazati velika količina točaka. U tim se slučajevima preporučuje filtriranje popisa umjesto pretraživanja na karti.
 • Videozapisi: videozapisi na ovoj internetskoj stranici nemaju zvučni opis.
 • Tekst: čitljivost nekih naslova i opisa je ograničena jer tekst nije lektoriran, zbog upotrebe pokrata ili strojnog prijevoda.
 • Slike: neke slike nemaju alternativni tekstualni opis
 • Poredak poglavlja: na nekim stranicama sadržaj se ne prikazuje na temelju poretka poglavlja.
 • ARIA: određeni skriveni elementi ARIA sadržavaju elemente koji imaju mogućnost fokusa.