Kohesio: pronađite projekte EU-a u vašoj regiji

Najčešća pitanja

Što je kohezijska politika EU-a?

Kohezijska politika EU-a doprinosi jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji. Glavni joj je cilj ispraviti neravnoteže među zemljama i regijama. Njome se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

Kohezijska politika EU-a glavna je ulagačka politika Europske unije, za koju je izdvojena gotovo trećina ukupnog proračuna Unije u razdoblju 2021. – 2027., što odgovara iznosu od 392 milijarde eura.

Koje je područje primjene platforme Kohesio?

Kohesio sadržava informacije o projektima koji se podupiru u okviru kohezijske politike EU-a u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Obuhvaća sve projekte koji su osmišljeni u okviru nacionalnih i regionalnih operativnih programa i koji su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog socijalnog fonda (ESF), uključujući Inicijativu za zapošljavanje mladih ako je relevantno.

Platforma Kohesio ujedno uključuje projekte u okviru programa Europske teritorijalne suradnje (INTERREG).

Sredstvima EU-a financiraju se i brojni drugi projekti koji nisu uključeni u Kohesio. Više informacija o svim fondovima EU-a i njihovu načinu upravljanja.

Koja je pravna osnova i koji su izvori podataka?

Uredba o zajedničkim odredbama (UZO – Uredba (EU) br. 1303/2013 za razdoblje 2014. – 2020. i Uredba (EU) 2021/1060 za razdoblje 2021. – 2027.) referentni je zakonodavni akt za kohezijsku politiku EU-a. U konkretnim odredbama o informiranju i komunikaciji države članice i upravljačka tijela obvezuju se na objavljivanje popisa operacija i njihovo ažuriranje svakih šest mjeseci (obvezno za programsko razdoblje 2014. – 2020.).

Ti popisi operacija stoga su glavni izvor podataka za Kohesio.

Kohesio standardizira i objedinjuje podatke iz tih popisa te ih zatim čini javno dostupnima.

Izrada i ažuriranje tih podataka u skladu s relevantnim uredbama odgovornost je država članica i upravljačkih tijela.

Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost sadržaja popisa operacija na platformi Kohesio.

Za više informacija pročitajte Pravnu obavijest i Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Koja su obvezna polja na popisu operacija?

U skladu s Prilogom XII. Uredbe (EU) br. 1303/2013, popisi operacija moraju sadržavati sljedeće informacije o svakoj pojedinačnoj operaciji:

 • Naziv korisnika
 • Naziv operacije
 • Sažetak operacije
 • Datum početka i datum završetka operacije
 • Ukupne prihvatljive izdatke dodijeljene operaciji
 • Stopu sufinanciranja sredstvima Unije
 • Informacije o lokaciji projekta (npr. poštanski broj, regija)
 • Naziv kategorije intervencije za operaciju

Koliko često ažurirate podatke?

U skladu s posebnim pravnim odredbama, upravljačka tijela dužna su objaviti ažuriranu verziju svojih popisa operacija najmanje svakih šest mjeseci za programsko razdoblje 2014. – 2020. i najmanje svaka četiri mjeseca za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Nastojimo objavljivati najnovije dostupne informacije na platformi Kohesio. Međutim, obrada velike količine podataka iz više izvora neizbježno podrazumijeva kašnjenje nakon što upravljačka tijela objave te podatke. Najažurniji izvori podataka i dalje su izvorni popisi objavljeni na internetskim stranicama programƒa i/ili nacionalnim internetskim portalima.

Kako prevodite projekte i opise? Hoće li biti dostupni dodatni jezici?

Kohesio je dostupan na 24 službena jezika EU-a

Nazivi i opisi operacija/projekata na platformi Kohesio automatski se prevode na engleski s pomoću alata za strojno prevođenjeeTranslation, koji je osmislila Europska komisija.

Iako nastojimo ponuditi najbolje prijevode, za neke projekte prijevodi mogu biti netočni. Radi poboljšavanja baze znanja Kohesio molimo vas da nam prijavite takve slučajeve slanjem pojedinosti timu platforme Kohesio.

Kako obogaćujete podatke?

Geografske koordinate (geografska širina i dužina) izračunavaju se iz adrese ili poštanskog broja zahvaljujući sustavu Nominatim (geokodiranje).

Korisnici se povezuju s njihovim ekvivalentima podataka Wikidata (ako postoje) na temelju algoritma strojnog učenja. Točnost je veća od 90 %, no moguće su pogreške u povezivanju, koje možete prijaviti.

Mogu li preuzeti skupove podataka?

Da! To možete učiniti na tri načina:

 1. Ako konkretno pretraživanje ima manje od 5 000 rezultata (moguće uz različite filtre), na gornjem lijevom dijelu rezultata pojavljuje se gumb za preuzimanje. Rezultati pretraživanja mogu se preuzeti u formatu .csv ili .xlsx.
 2. Moguće je i otvoriti cjelovite izvatke projekata i korisnika razvrstane po zemljama klikom na ovu poveznicu.
 3. Podaci se mogu preuzeti i sa platformeEU Knowledge Graph, korištenjem njezine usluge za upite.

Za više informacija o ponovnoj uporabi, politici, zaštiti autorskih prava pregledajte Pravnu obavijest i Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Mogu li umetnuti karte i ponovno objaviti popise projekata?

Obratite se timu platforme Kohesio kako biste naučili umetati karte i filtrirane popise na svoju internetsku stranicu.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije i dopunske podatke o kohezijskoj politici?

Sveobuhvatne i ažurirane informacije o kohezijskoj politici možete pronaći na stranici InfoRegio, internetskoj stranici regionalne politike EU-a.

Usto, na platformi s podacima o kohezijidostupni su skupovi podataka na razini programa. Riječ je o otvorenoj podatkovnoj platformi koja pruža podatke o financiranju i postignućima fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2014. – 2020. i 2021. – 2027. Na platformi su prikazani najnoviji dostupni podaci na razini zemalja, fondova, tema i programa.

Upozorenja i ograničenja koja treba uzeti u obzir pri analizi podataka s platforme Kohesio

Kohesio prikuplja i standardizira, u mjeri u kojoj je to moguće, stotine različitih javno dostupnih popisa operacija koje su upravljačka tijela objavila na internetu. Ti se podaci ne dostavljaju Komisiji. Formati, strukture podataka i granularnost informacija koje sadržavaju znatno se razlikuju među tim dokumentima.

Uzimajući u obzir inovativne metode prikupljanja i prirodu podataka (tj. popise operacija za komunikaciju i transparentnost), pri upotrebi podataka s platforme Kohesio važno je uzeti u obzir niz upozorenja i ograničenja:

 • Geolokalizacija svih projekata u Kohesiju nije moguća. Usto, geografske koordinate projekta izračunavaju se na temelju informacija o lokaciji navedenih u popisu operacija s pomoću alata otvorenog koda (tj. Nominatim). Iako su takvi alati precizni, pogreške su moguće.
 • Prijavljena lokacija projekta ne mora uvijek odgovarati mjestu na kojem je provedeno ulaganje. U nekim slučajevima lokacija projekta odgovara lokaciji korisnika, a ne nužno mjestu ulaganja. U posebnim slučajevima to može dovesti do pristranosti u korist urbanih područja jer se adresa korisnika obično nalazi u urbanim područjima.
 • Ako se sredstva usmjeravaju putem financijskih instrumenata i programa potpore, Kohesio sadržava informacije o lokaciji upravitelja fonda (npr. financijskog posrednika), a ne o lokaciji krajnjih korisnika.
 • Za određene programe Kohesio sadržava informacije o doprinosima EU-a na razini projekta. Međutim, pojedinosti o doprinosima EU-a za svaki odabrani projekt nije obvezno navesti na popisu operacija. Zbog toga te informacije nisu uvijek dostupne na platformi Kohesio.
 • Za programsko razdoblje 2014. – 2020. informacije o tematskom cilju projekta nisu obvezno podatkovno polje koje treba uključiti u popis operacija. Na platformi Kohesio tematski ciljevi se izvode na temelju područja intervencije
 • Za programiranje za razdoblja 2014. – 2020. i 2021. – 2027. uključivanje jedinstvenih identifikacijskih brojeva korisnika (npr. PDV brojeva) na popisu operacija nije obvezno. Tim platforme Kohesio objedinjuje očite duplikate na popisima korisnika. Međutim, i dalje se mogu pronaći duplicirani korisnici. Pozivamo korisnike da o tome obavijeste tim platforme Kohesio