„Kohesio“: atraskite ES projektus savo regione

   
daugiau informacijos
Pradžios data: 1 sausio 2016
Pabaigos data: 31 gruodžio 2023
Projektų skaičius: 68
Visas biudžetas: 3 917 716 268,77 €
ES įnašas: 3 429 101 712,43 €
Svetainė: link
Šalis:
fondai
ERDF: 3 375 759 385,37 €
ESF: 48 460 347,65 €
CF: 4 881 979,41 €

1 - 15 iš 68
PROJEKTASVISAS BIUDŽETASES ĮNAŠASFONDASMSP likvidumo rėmimo fondas – FPWP PO IR 689 520 000,00 € 683 999 940,00 € ERDF Garantijų fondo sukūrimas ir rekapitalizavimas novatoriškoms įmonėms remti 796 612 500,00 € 675 867 400,00 € ERDF MVĮ likvidumo rėmimo paskolų fondas – REACT-EU 279 265 797,72 € 272 874 672,72 € ERDF 2014–2020 m. Skaitmeninės Lenkijos veiksmų programos I prioritetinės krypties „Universali prieiga prie sparčiojo interneto“ finansinių priemonių įgyvendinimas 181 543 700,00 € 172 004 720,00 € ERDF Didinti Wielkopolska MVĮ sektoriaus įmonių konkurencingumą remiant jų investicinę veiklą pasitelkiant 2014 m. RVP finansines priemones. 171 021 170,00 € 145 367 980,00 € ERDF Lėšų fondas Świętokrzyskie Voivodeship 126 270 070,00 € 113 240 180,00 € ERDF Finansinių priemonių įgyvendinimas pagal priemonę „Parama MVĮ“, 1.4.2 poskyris „Finansinės priemonės“ 117 270 800,00 € 107 600 180,00 € ERDF LODZĖS VAIVADIJOS PLĖTROS FINANSINĖS PRIEMONĖS 125 723 050,00 € 106 864 590,00 € ERDF Investicinio fondo „PFR Starter Investment Fund“ investicinių sertifikatų kūrimas ir įsigijimas Uždarytas novatoriškoms įmonėms remti 132 225 810,00 € 104 284 540,00 € ERDF Verslumo plėtojimas ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimas naudojant finansines priemones Žemutinės Silezijos vaivadijoje 103 462 180,00 € 87 942 856,00 € ERDF VERSLUMO RĖMIMAS PER VAKARŲ POMERANIJOS FONDĄ JEREMIE 2 93 681 935,37 € 81 296 895,07 € ERDF Lubelskie vaivadijos fondas 88 088 900,00 € 74 875 560,00 € ERDF Pamario įmonių konkurencingumo ir inovacijų didinimas pasitelkiant finansines priemones pagal Pamario vaivadijos 2014–2020 m. regioninę veiksmų programą (Pomeranijos plėtros fondas 2020+) 82 745 964,97 € 70 334 070,22 € ERDF PFR Investicijų fondo Atvirojo inovacijų uždarojo privataus turto investicijų fondo investicinių sertifikatų sukūrimas ir aprėptis remiant novatoriškas įmones 97 158 210,00 € 63 859 096,00 € ERDF Mazovijos MVĮ skirtos finansinės priemonės. 67 721 050,00 € 54 176 844,00 € ERDF