„Kohesio“: atraskite ES projektus savo regione

About Kohesio

„Kohesio“ yra išsami žinių duomenų bazė, kurioje suteikiama paprasta ir skaidri prieiga prie atnaujinamos informacijos apie projektus ir paramos gavėjus, gaunančius bendrą finansavimą įgyvendinant ES sanglaudos politiką 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Pagal ES sanglaudos politiką remiama šimtai tūkstančių projektų, vykdomų Europos Sąjungos regionuose ir miestuose. Jos paskirtis – stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, naikinant šalių ir regionų skirtumus. Be to, ji padeda įgyvendinti Sąjungos politinius prioritetus, visų pirma žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Toliau galite rasti informacijos apie Europos regioninės plėtros fondą (ERDF), sanglaudos fondą (SF) ir Europos socialinį fondą (ESF). Šiuo metu duomenų bazėje yra daugiau kaip 1,5 mln. projektų ir apie 500 000 paramos gavėjų.

Palaipsniui naujinsime „Kohesio“ informaciją apie naujus projektus ir paramos gavėjus 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu, glaudžiai bendradarbiaudami su ES valstybėmis narėmis ir už programas atsakingomis institucijomis.

„Kohesio“ naudojasi semantiniu saitynu W3C atviraisiais standartais ir atvirojo kodo priemonėmis, kuriuos suteikia „Wikimedia Deutschland“. Visus duomenų rinkinius galima atverti CSV / XLSX ir RDF formatu (žr. puslapį „Paslaugos“).

Duomenų šaltinis ir ribota garantija

ES valstybės narės ir programos institucijos skelbia veiksmų ir susijusių paramos gavėjų sąrašus pagal savo įsipareigojimus dėl informavimo ir komunikacijos (Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, XII priedas ir Reglamentas (ES) 2021/1060, 49 straipsnis ).

Šių veiksmų sąrašų duomenys agreguojami ir standartizuojami „Kohesio“. Už visus sąrašuose skelbiamus duomenis atsako atitinkamos vadovaujančiosios institucijos. Europos Komisija negali prisiimti jokios atsakomybės už „Kohesio“ skelbiamo turinio tikslumą.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose „Teisinis pranešimas“ ir „Pareiškimas apie privatumo apsaugą“.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Šioje svetainėje pateikiama informacija nebūtinai atspindi Europos Komisijos ar ES valstybių narių nacionalinių ar programos institucijų arba bet kurios Europos Sąjungos įstaigos nuomonę.

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie svetainę „Kohesio“ arba norite pateikti atsiliepimą, susisiekite su REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.