„Kohesio“: atraskite ES projektus savo regione

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra ES sanglaudos politika?

Vykdant ES sanglaudos politiką prisidedama prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje. Ja siekiama panaikinti šalių ir regionų disbalansą. Ji padeda įgyvendinti Sąjungos politinius prioritetus, visų pirma žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

ES sanglaudos politika yra pagrindinė Europos Sąjungos investicijų politika, kuriai 2021–2027 m. numatyta beveik trečdalis viso Sąjungos biudžeto, t. y. 392 mlrd. EUR.

Kokia yra „Kohesio“ aprėptis?

Svetainėje „Kohesio“ pateikiama informacija apie projektus, kuriems skiriamos lėšos pagal ES sanglaudos politiką 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Joje pateikiama informacija apie visus projektus, kurie parengti pagal nacionalines ir regionines veiksmų programas ir bendrai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERDF), Sanglaudos fondo (SF) ir Europos socialinio fondo (ESF), o prireikus – ir apie Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Į svetainę „Kohesio“ taip pat įtraukti Europos teritorinio bendradarbiavimo (INTERREG) programų projektai.

ES lėšomis finansuojama ir daug kitų projektų, kurie į svetainę „Kohesio“ neįtraukti. Sužinokite daugiau apie visas ES lėšas ir jų valdymo būdą.

Kokiu teisiniu pagrindu remiamasi ir kokie yra duomenų šaltiniai?

Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 2014–2020 m. laikotarpiui ir Reglamentas (ES) 2021/1060 2021–2027 m. laikotarpiui) yra ES sanglaudos politikos pamatinis teisės aktas. Pagal specialias komunikacijos ir skaidrumo nuostatas reikalaujama, kad valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos skelbtų vykdomų veiksmų sąrašus ir juos atnaujintų kas šešis mėnesius (reikalavimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu).

Taigi šie veiksmų sąrašai yra pagrindiniai duomenų bazės „Kohesio“ duomenų šaltiniai.

Duomenų bazėje „Kohesio“ standartizuojami, agreguojami ir viešai skelbiami šių sąrašų duomenys.

Už duomenų rengimą ir atnaujinimą pagal atitinkamus reglamentus atsako valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos.

Europos Komisija negali prisiimti jokios atsakomybės už duomenų bazėje „Kohesio“ pateikiamo veiksmų sąrašo turinio tikslumą.

Daugiau informacijos rasite puslapiuose „Teisinis pranešimas“ ir „Pareiškimas apie privatumo apsaugą“. .

Kokius laukelius privaloma užpildyti šiame veiksmų sąraše?

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedą veiksmų sąrašuose apie kiekvieną veiksmą turi būti pateikta ši informacija:

 • paramos gavėjo pavadinimas;
 • veiksmo pavadinimas;
 • veiksmo santrauka;
 • veiksmo pradžios ir pabaigos data;
 • visos tinkamos finansuoti išlaidos veiksmui;
 • Sąjungos bendras finansavimas;
 • informacija apie projekto vietą (pvz., pašto kodas, regionas);
 • veiksmui skirtų intervencinių veiksmų kategorijos pavadinimas.

Kaip dažnai atnaujinate duomenis?

Vadovaujantis konkrečiomis teisinėmis nuostatomis, vadovaujančiųjų institucijų prašoma 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, o 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu ne rečiau kaip kas keturis mėnesius skelbti atnaujintą savo veiksmų sąrašų redakciją.

Siekiame, kad svetainėje „Kohesio“ būtų pateikiama naujausia informacija. Tačiau kai tvarkomas iš kelių šaltinių gautas didelis duomenų kiekis, vadovaujančiosioms institucijoms juos paskelbus neįmanoma išvengti vėlavimo. Naujausiais duomenų šaltiniais tebėra originalūs sąrašai, skelbiami programos svetainėse ir (arba) nacionaliniuose interneto portaluose.

Kaip verčiate projektus ir aprašymus? Ar ketinate versti į daugiau kalbų?

Svetainė „Kohesio“ išversta į24 ES oficialiąsias kalbas.

Naudojame „eTranslation“, Europos Komisijos sukurtą mašininio vertimo priemonę, kuri automatiškai išverčia į anglų kalbą svetainėje „Kohesio“ skelbiamus veiksmų ir (arba) projektų pavadinimus ir aprašymus.

Nors stengiamės užtikrinti kuo didesnį tikslumą, kai kurių projektų vertimas gali būti netikslus. Kviečiame pranešti apie tokius atvejus ir padėti gerinti bendrą „Kohesio“ žinių bazės kokybę, siunčiant išsamią informaciją „Kohesio“ komandai.

Kaip papildote duomenis?

Geografinės koordinatės (platuma ir ilguma) nustatomos pagal adresą arba pašto kodą pasitelkiant programą„Nominatim“ (geokodavimas).

Paramos gavėjai susiejami su žinių bazės „Wikidata“ atitikmenimis (jei jų yra) pagal mašinų mokymosi algoritmą. Duomenų susiejimo tikslumas yra virš 90 proc., tačiau klaidų gali pasitaikyti. Raginame apie jas pranešti.

Ar galiu atsisiųsti duomenų rinkinius?

Taip! Tai galima padaryti trimis būdais.

 1. Jei atlikę specifinę paiešką gavote mažiau nei 5 000 rezultatų (tai padaryti gali padėti įvairūs filtrai), rezultatų puslapio kairės pusės viršuje pasirodo atsisiuntimo mygtukas. Paieškos rezultatus galima atsisiųsti .csv arba .xlsx formatu.
 2. Taip pat galima peržiūrėti visą projektų ir paramos gavėjų eksportą pagal šalį paspaudusšią nuorodą.
 3. Duomenis taip pat galima atsisiųsti naudojantis užklausos paslauga „EU Knowledge Graph“.

Daugiau informacijos apie duomenų pakartotinį panaudojimą, politiką ir autorių teises rasite puslapiuose„Teisinis pranešimas“ ir „Pareiškimas apie privatumo apsaugą“.

Ar galiu integruoti žemėlapius ir iš naujo skelbti projektų sąrašus?

Kviečiame kreiptis į „Kohesio“ komandą ir sužinoti, kaip žemėlapius ir filtruotus sąrašus galite integruoti į savo svetainę.

Kur galiu rasti papildomos informacijos ir papildomų duomenų apie sanglaudos politiką?

Išsamią ir atnaujintą informaciją apie sanglaudos politiką galite rasti „Inforegio“ – ES regionų politikos svetainėje.

Be to, Sanglaudos duomenų portale pateikiami programų lygmens duomenų rinkiniai. Tai atvirųjų duomenų platforma, kurioje pateikiami duomenys apie ES fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, finansavimą ir laimėjimus tiek 2014–2020 m., tiek 2021–2027 m. programavimo laikotarpiais. Platformoje apžvelgiami naujausi duomenys, suskirstyti pagal šalis, fondus, temas ir programas.

Išlygos ir trūkumai, į kuriuos reikia atsižvelgti analizuojant „Kohesio“ duomenis

Svetainėje „Kohesio“ renkami ir kuo labiau standartizuojami šimtai skirtingų viešai skelbiamų veiksmų sąrašai, kuriuos vadovaujančiosios institucijos skelbia internete. Komisijai tokie duomenys neteikiami. Šiuose dokumentuose pateikiamų duomenų formatai, struktūros ir informacijos detalumas labai skiriasi.

Atsižvelgiant į naujoviškus duomenų rinkimo metodus ir duomenų pobūdį (t. y. į veiksmų sąrašus komunikacijos ir skaidrumo reikmėms), svarbu atsižvelgti į įvairias išlygas ir trūkumus, susijusius su „Kohesio“ duomenų naudojimu:

 • Ne visų „Kohesio projektų geografinės vietos gali būti nustatytos. Be to, projekto geografinės vietos koordinatės nustatomos remiantis veiksmų sąraše pateikta vietos informacija naudojant atvirojo kodo priemones (t. y. „Nominatim“). Nors tokios priemonės yra labai tikslios, vis dar gali pasitaikyti klaidų.
 • Projekto įgyvendinimo vieta, apie kurią pranešta, ne visada gali sutapti su vieta, kurioje panaudojamos investicijos. Kartais projekto vieta rodo paramos gavėjo buvimo vietą, bet nebūtinai vietą, kurioje buvo panaudotos investicijos. Tam tikrais atvejais tai gali būti palanku miesto vietovėms, nes paramos gavėjas paprastai būna užregistruotas miesto vietovės adresu.
 • Kai lėšos nukreipiamos per finansines priemones ir paramos schemas, „Kohesio“ pateikiama informacija apie fondo valdytojo (pvz., finansų tarpininko), o ne galutinių paramos gavėjų buvimo vietą.
 • Kai kurių programų atveju „Kohesio“ pateikiama informacija apie ES įnašus projektų lygmeniu. Tačiau informacija apie kiekvienam atrinktam projektui skiriamus ES įnašus veiksmų sąraše nėra privaloma. Dėl šios priežasties svetainėje „Kohesio“ ji ne visada prieinama.
 • 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu informacijos apie teminį projekto tikslą duomenų laukas veiksmų sąraše nėra privalomas. Svetainėje „Kohesio“ teminiai tikslai įvardijami pagal intervencinių priemonių sritis.
 • 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu paramos gavėjų unikalių identifikacinių numerių (pvz., PVM) į veiksmų sąrašą įtraukti neprivaloma. „Kohesio“ komanda tvarko akivaizdžiai besidubliuojančią informaciją paramos gavėjų sąrašuose. Tačiau besidubliuojančių paramos gavėjų vis dar galima aptikti. Prašome naudotojų apie tai pranešti „Kohesio“ komandai.