Kohesio: fedezze fel az uniós projekteket az Ön régiójában

Gyakran feltett kérdések

Mi az uniós kohéziós politika?

Az EU kohéziós politikájának célja, hogy az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítésével kiigazítsa az országok és régiók közötti különbségeket. A kohéziós politika elősegíti az Unió politikai prioritásainak – elsősorban a zöld és a digitális átállásnak – a megvalósítását.

Az EU kohéziós politikája az Európai Unió legfontosabb olyan szakpolitikája, amely beruházással foglalkozik. 2021 és 2027 között az Unió költségvetésének közel egyharmada (392 milliárd euró) van erre a célra elkülönítve.

Mivel foglalkozik a Kohesio portál?

A Kohesio portál tartalmazza azon projektek adatait, amelyeket az EU kohéziós politikája a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban támogatott.

Olyan projektekről van szó, amelyeket nemzeti vagy regionális operatív programok keretében dolgoztak ki, és amelyek azEurópai Regionális Fejlesztési Alapból (ERDF), a Kohéziós Alapból (KA) és azEurópai Szociális Alapból (ESZA) (és adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből) részesültek finanszírozásban.

A Kohesio tartalmazza az európai területi együttműködési programok (INTERREG-programok) keretében indított projekteket.

Az EU számos más projektet is finanszíroz azokon kívül, amelyek a Kohesio portálon szerepelnek. Tudjon meg többet az EU alapjairól és irányítási módszereiről.

Milyen jogalapra és adatforrásokra épül a portál?

Az EU kohéziós politikájára vonatkozó alapjogszabály a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR – az 1303/2013/EU rendelet a 2014 és 2020 közötti időszakra, és az (EU) 2021/1060 rendelet a 2021 és 2027 közötti időszakra). Az uniós tagállamoknak és az irányító hatóságoknak a (2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó) tájékoztatási és kommunikációs kötelezettségeikkel összhangban közzé kell tenniük a műveletek listáit, és hathavonta frissíteniük kell azokat.

Ezek a listák képezik a Kohesio elsődleges adatforrásait.

A Kohesio ezeket az adatokat szabványosítja és összesíti, majd közzéteszi őket.

A tagállamok és az irányító hatóságok feladata, hogy az adatokat a vonatkozó rendeletekkel összhangban közzétegyék és frissítsék.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Kohesio portálon a műveletekre vonatkozóan közzétett információk pontosságáért.

Ha ezzel kapcsolatban szeretne többet megtudni, olvassa el a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi nyilatkozatot.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a műveletek listájának?

Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete értelmében a listáknak az alábbi adatokat kell tartalmazniuk az egyes műveletek vonatkozásában:

 • A kedvezményezett neve
 • A művelet neve
 • A művelet összefoglalása
 • A művelet megkezdésének és befejezésének időpontja
 • A művelethez rendelt teljes elszámolható kiadás
 • Uniós társfinanszírozási ráta
 • A művelet helyszíne (postai irányítószám, régió stb.)
 • A művelethez rendelt beavatkozási kategória neve

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A irányító hatóságoknak a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan legalább hathavonta, a 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozóan pedig legalább négyhavonta közzé kell tenniük a műveleteik frissített listáját.

Célunk, hogy a Kohesio portálon mindig a legfrissebb információk szerepeljenek. Mivel azonban sok adatot kezelünk, amelyek több, különböző forrásból származnak, nem mindig tudjuk az irányító hatóságok által közzétett adatokat azonnal feldolgozni. A legfrissebb adatok mindig azok, amelyek az adott program weboldalán és/vagy a tagállamok webportáljain közzétett, eredeti listákon szerepelnek.

Ki fordítja le a projekteket és azok ismertetőit? Várhatók-e további nyelvi verziók?

A Kohesio portál az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető

A műveletek/projektek címét és leírását az Európai Bizottság által kifejlesztetteTranslation gépi fordítóprogrammal fordítjuk le angolra.

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egyes projektek fordítása pontatlan. Ha ezt tapasztalja, kérjük, lépjen kapcsolatba a Kohesio portál munkatársaival, és küldje el nekünk a kérdéses fordítást. Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy javítsák a Kohesio portál tartalmának általános minőségét.

Hogyan bővítik az adatokat?

A Nominatim (geokódolás) segítségével a címből vagy az irányítószámból kinyerjük a földrajzi koordinátákat (szélesség és hosszúság).

Egy gépi tanulásra épülő algoritmus alapján a kedvezményezetteket hozzárendeljük Wikidata-megfelelőikhez (ha vannak). Ennek pontossága meghaladja a 90%-ot, de előfordulhatnak hibák. Kérjük, ha ilyet észlel, jelentse.

Letölthetem-e az adatkészleteket?

Igen! Ezt háromféleképpen is megteheti:

 1. Ha egy adott keresés 5 ezernél kevesebb találatot eredményez (használja a szűrőket), a találatokat megjelenítő oldal bal felső sarkában rákattinthat a „Letöltés” gombra, és letöltheti a találatokat .csv vagy .xlsx formátumban.
 2. Erre a linkre kattintva országonként exportálni lehet az összes projektet és a kedvezményezettet.
 3. Az uniós tudásgráf keresőszolgálata segítségével is le lehet tölteni adatokat.

Ha további információkat szeretne megtudni a tartalom felhasználásáról, a szerzői jogi politikáról és szabályokról, olvassa el a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi nyilatkozatot.

Beágyazhatok-e térképeket, és közzétehetek-e projektlistákat?

Lépjen kapcsolatba a Kohesio munkatársaival, ha meg szeretné tudni, miképpen tudja weboldalára beágyazni a térképeinket és szűrt listáinkat.

Hol találhatok további információkat és adatokat a kohéziós politikáról?

A kohéziós politikával kapcsolatban átfogó és naprakész információkat talál az EU regionális szakpolitikájának szentelt weboldalon, az InfoRegio portálon.

Emellett a kohéziós adatok platformja tartalmazza a különböző programok adatkészleteit. Ez a platform nyílt adatokat tesz közzé a megosztott irányítás alá tartozó uniós alapok finanszírozásáról és eredményeiről mind a 2014–2020-as, mind pedig a 2021–2027-es programozási időszak vonatkozásában. A platform a legfrissebb adatokat jeleníti meg az országok, az alapok, a témakörök és a programok bontásában.

A Kohesio-adatok korlátai és az elemzéskor figyelembe veendő egyéb szempontok

A Kohesio – a lehetőségekhez mérten – több száz olyan nyilvános listát gyűjt össze és tesz közzé szabványosított formátumban, amelyet az irányító hatóságok tesznek közzé a műveleteikről. A hatóságok ezeket az adatokat nem jelentik a Bizottságnak. Az egyes dokumentumok formátuma, adatstruktúrája és a bennük található információk részletessége jelentősen különbözik egymástól.

Az innovatív adatgyűjtési módszerek és az adatok jellege miatt (azaz hogy a műveletek listái tájékoztatási és átláthatósági célra szolgálnak) figyelembe kell venni egy sor szempontot, amely korlátozhatja és befolyásolhatja a Kohesio-adatok felhasználását:

 • A Kohesio portálon közzétett projektek közül nem mindegyiket lehet geolokalizálni. A projekt geokoordinátáit ráadásul nyílt forráskódú eszközök (pl. Nominatim) állapítják meg, a műveletek listájában megadott helymeghatározási információk alapján. Bár ezek az eszközök pontosan mérnek, előfordulhatnak hibák.
 • Előfordulhat, hogy a projekt bejelentett helyszíne nem egyezik meg azzal a helyszínnel, ahol a beruházás történt. A projekt helyszíne nem feltétlenül jelenti a beruházás helyszínét; időnként a kedvezményezett székhelyét jelöli. Ez bizonyos esetekben hibásan növelheti a városi területek arányát, mivel a kedvezményezett címe általában városi területeken található.
 • Azokban az esetekben, amikor a pénzeszközöket egy alapkezelő pénzügyi eszközökön és támogatási rendszereken keresztül folyósítja, a Kohesio az alapkezelő (pl. pénzügyi közvetítő) címét, nem pedig a végső kedvezményezettek címét adja meg.
 • Egyes programok esetében a Kohesio tartalmazza a projektszintű uniós hozzájárulások adatait. A projektekhez nyújtott uniós hozzájárulások adatait azonban nem kötelező megadni a műveletek listájában. Ezért ezek nem mindig szerepelnek a Kohesio portálon.
 • A 2014–2020-as programozási időszakban a projektek tematikus célkitűzésére vonatkozó információk nem voltak kötelezően feltüntetendők a műveletek listáján. A Kohesio a beavatkozási területek alapján határozza meg a tematikus célkitűzéseket.
 • A 2014–2020-as és a 2021–2027-es programozási időszakban nem (volt) kötelező feltüntetni a kedvezményezettek egyedi azonosítószámát (pl. héaazonosító szám) a műveletek listáján. A Kohesio munkatársai összevonják a kedvezményezettek listáin duplán szereplő adatokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egy kedvezményezett kétszer szerepel a portálon. Ha ezt tapasztalja, kérjük, jelentse a Kohesio portál munkatársainak