Kohesio: tutustu EU:n hankkeisiin alueellasi1 - 15 / 629 070
TUENSAAJAN NIMIKOKONAISBUDJETTIEU:N OSUUSHANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄFlag of PLGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADKOKONAISBUDJETTI  :  12 098 259 981,05 € EU:N OSUUS  :  10 279 769 619,64 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  87 Flag of PLPKP Polskie Linie KolejoweKOKONAISBUDJETTI  :  6 221 241 902,39 € EU:N OSUUS  :  5 274 445 189,67 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  92 Flag of HUNemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.KOKONAISBUDJETTI  :  5 916 426 082,76 € EU:N OSUUS  :  3 555 387 809,71 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  84 Flag of ITRETE FERROVIARIA ITALIANA SPAKOKONAISBUDJETTI  :  5 470 847 635,30 € EU:N OSUUS  :  1 047 320 724,98 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  46 Flag of ROCompania Națională de Administrare a Infrastructurii RutiereKOKONAISBUDJETTI  :  5 385 230 044,66 € EU:N OSUUS  :  4 577 445 508,58 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  102 Flag of ESJunta de AndalucíaKOKONAISBUDJETTI  :  4 971 289 747,55 € EU:N OSUUS  :  4 194 876 197,95 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  2178 Flag of PLBank Gospodarstwa KrajowegoKOKONAISBUDJETTI  :  3 917 716 268,77 € EU:N OSUUS  :  3 429 101 712,43 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  68 Flag of GRΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ELLiNIKi ANAPTUXIAKi TRAPEZA A.E.)KOKONAISBUDJETTI  :  3 479 714 000,00 € EU:N OSUUS  :  n/a HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  31 Flag of ESMinisterio de Sanidad de EspañaKOKONAISBUDJETTI  :  3 066 684 904,25 € EU:N OSUUS  :  2 596 720 293,43 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  191 Flag of CZŘeditelství silnic a dálnic ČRKOKONAISBUDJETTI  :  3 056 765 785,17 € EU:N OSUUS  :  2 595 190 913,56 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  84 Flag of ITBanca del Mezzogiorno - MedioCredito CentraleKOKONAISBUDJETTI  :  2 691 677 542,74 € EU:N OSUUS  :  2 037 891 998,66 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  16 Flag of PTINSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.KOKONAISBUDJETTI  :  2 594 756 039,28 € EU:N OSUUS  :  2 236 535 598,80 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  438 Flag of ITFONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTIKOKONAISBUDJETTI  :  2 535 000 064,00 € EU:N OSUUS  :  320 000 000,00 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  1 Flag of ROCOMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA/SECTOR INVESTITIIKOKONAISBUDJETTI  :  2 487 351 071,08 € EU:N OSUUS  :  2 114 248 391,36 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  48 Flag of CZSpráva železnicKOKONAISBUDJETTI  :  2 481 944 479,38 € EU:N OSUUS  :  2 102 152 436,62 € HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  :  111
1 - 15 / 629 070