Kohesio: tutustu EU:n hankkeisiin alueellasi

About Kohesio

Kohesio on kattava tietokanta, josta on helppo hakea avointa, ajankohtaista tietoa hankkeista ja niiden toteuttajista, jotka ovat saaneet yhteisrahoitusta EU:n koheesiopolitiikan rahastoista ohjelmakaudella 2014–2020.

EU:n koheesiopolitiikan rahastoista tuetaan satoja tuhansia hankkeita jäsenmaiden eri alueilla ja kaupungeissa. Sillä pyritään vahvistamaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta korjaamalla maiden ja alueiden välistä epätasapainoa. Koheesiopolitiikalla tuetaan myös EU:n politiikan painopisteitä, erityisesti vihreää ja digitaalista siirtymää.

Täällä on tietoa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta(ESR). Tietokanta sisältää tällä hetkellä yli 1,5 miljoonaa hanketta ja noin 500 000 tuensaajaa.

Kohesio-tietokantaan lisätään vähitellen uusia hankkeita ja tuensaajia ohjelmakaudelle 2021–2027 läheisessä yhteistyössä eri EU-maiden ja ohjelmaviranomaisten kanssa.

Kohesio-tietokannassa hyödynnetään W3C:n suositusten mukaistasemanttista webiä käyttäen avoimia standardeja ja Wikimedia Deutschlandin avoimen lähdekoodin työkaluja. Kaikki datajoukot ovat saatavilla sekä CSV/XLSX- että RDF-muodossa (ks. Palvelut-sivu).

Tietolähde ja vastuunrajaus

EU-maat ja ohjelmaviranomaiset julkaisevat luettelot toimista ja tuensaajista tiedottamis- ja viestintävelvollisuuksiensa mukaisesti (asetus (EU) 1303/2013, liite XII ja asetus (EU) 2021/1060, 49 artikla).

Näiden luetteloiden tiedot kootaan Kohesio-tietokantaan, josta ne ovat saatavilla standardoidussa muodossa. Kaikki luetteloissa julkaistut tiedot kuuluvat asianomaisten hallintoviranomaisten vastuulle. Euroopan komissio ei vastaa Kohesio-tietokannan sisällön paikkansapitävyydestä.

Lisätietoa on sivuston oikeudellisessa huomautuksessa ja tietosuojaselosteessa.

Vastuuvapauslauseke

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission, EU:n jäsenmaiden kansallisten viranomaisten tai ohjelmaviranomaisten tai minkään Euroopan unionin elimen kantaa.

Yhteydenotot

Kysymyksiä ja palautetta Kohesio-sivustosta voi lähettää osoitteeseen REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.