Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 1 listopadu 2017
Datum ukončení: 31 prosince 2025
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 214 417 254,40 €
Příspěvek EU: 182 254 656,00 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
oblast intervence
příjemce

Regionální projekt rozvoje infrastruktury vodovodních a odpadních vod v okrese Hunedoara v období 2014–2020

Celkovým cílem projektu je zlepšení vodohospodářské a sanitární infrastruktury v lokalitách župy Hunedoara zahrnutých do projektu za účelem splnění povinností stanovených smlouvou o přistoupení a příslušnými evropskými směrnicemi. Investice zahrnuté do tohoto projektu pokračují v procesu rozšiřování a obnovy vodovodní a kanalizační infrastruktury realizované ve fázi 2007–2013 a jsou navrhovanými investicemi do rozšíření/zavedení vodovodních a kanalizačních systémů ve venkovských oblastech.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko