Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

About Kohesio

Kohesio je komplexní znalostní databáze, která umožňuje snadný a transparentní přístup k aktuálním informacím o projektech a příjemcích spolufinancovaných v rámci politiky soudržnosti EU během programového období 2014–2020.

Politika soudržnosti EU podporuje stovky tisíc projektů napříč regiony a městy v Evropské unii. Účelem databáze je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost korekcí nerovnováhy mezi zeměmi a regiony. Plní také politické priority Unie, zejména ekologické a digitální transformace.

Najdete zde informace o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu soudržnosti (CF) a Evropském sociálním fondu (ESF). Databáze aktuálně obsahuje údaje o více než 1,5 milionu projektů a přibližně 500 000 příjemcích.

Postupně budeme přidávat údaje o nových projektech a příjemcích pro programové období 2021–2027 v úzké spolupráci s členskými státy EU a programovými orgány.

Kohesio využívá otevřené standardy a open-source nástroje pro sémantický web W3C od Wikimedia Deutschland. Všechny datové sady jsou dostupné jak ve formátu CSV/XLSX, tak ve formátu RDF (viz stránka Služby ).

Zdroj údajů a omezená právní záruka

Členské státy EU a programové orgány zveřejňují seznamy operací a souvisejících příjemců v rámci svých informačních a komunikačních povinností (Nařízení (EU) 1303/2013, příloha XII a Nařízení (EU) ) 2021/1060, článek 49).

Kohesio data z těchto seznamů operací shromažďuje a standardizuje. Za veškeré údaje zveřejněné v seznamech odpovídají příslušné řídicí orgány. Evropská komise odmítá právní odpovědnost za přesnost obsahu databáze Kohesio.

Další inforamce najdete v právním upozornění a Prohlášení o ochraně soukromí.

Upozornění

Informace na těchto internetových stránkách nemusí nutně odrážet stanovisko ani Evropské komise, ani vnitrostátního či programového orgánu členských států EU nebo jakéhokoli subjektu Evropské unie.

Kontakt

S veškerými dotazy nebo ohledně zpětné vazby k databázi Kohesio se prosím obracejte na REGIO-KOHESIO@ec.europa.eu.