Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 10 května 2018
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 352 377 779,20 €
Příspěvek EU: 299 521 126,40 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

REGIONÁLNÍ PROJEKT ROZVOJE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ODPADNÍCH VOD V ŽUPĚ DAMBOVITA V LETECH 2014 AŽ 2020

Obecným cílem projektu je pokračovat v rozvoji vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župě Dambovita podporou investic k zajištění souladu s ustanoveními evropského acquis a plnění závazků vyplývajících z evropských směrnic 91/271/EHS a 98/83/ES, konkrétně: – městské odpadní vody odebrané a vyčištěné (z hlediska biologicky rozložitelného organického zatížení) pro aglomerace > 2,000 l. – veřejná služba zásobování pitnou vodou rozšířená v lokalitách s více než 50 obyvateli. Mikrobiologicky kontrolovaná, bezpečná a chráněná v souladu se směrnicí 98/83/ES z 55 % před projektem na 94 % po projektu; • zvýšit úroveň sběru a čištění odpadních vod, tj. zlepšení kvality odpadních vod v souladu se směrnicí 91/271/EHS, z 56 % před projektem na 96 % po ukončení projektu; • zlepšení vodohospodářských systémů a systémů nakládání s odpadními vodami:- snížení ztrát vody v oblasti projektu z 24,4 % v roce 2019 (před projektem), 21,9 % podle projektu v roce 2024;- optimalizace provozu a provozu vodovodních a kanalizačních systémů v 56 vodovodních systémech a 43 aglomeracích zavedením monitorovacího, kontrolního a intervenčního systému SCADA na úrovni nejvzdálenějších regionů a pořízení provozního zařízení pro hospodaření s vodou, odpadními vodami a kaly • Zlepšení úrovně nakládání s průmyslovými odpadními vodami v provozní oblasti • Zlepšení úrovně nakládání s kaly v provozní oblasti

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko