Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 3 dubna 2015
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 352 985 344,00 €
Příspěvek EU: 300 037 555,20 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
oblast intervence
© European Union
© European Union

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župách Kluž a Sălaj v období 2014–2020

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župách Kluž a Sălaj v období 2014–2020 má za cíl pokračovat ve strategii místního rozvoje odvětví vodohospodářství a odpadních vod v župách Kluž a Sălaj s cílem splnit požadavky acquis Evropské unie v oblasti životního prostředí podporou investic v oblasti vody a odpadních vod. Celkovým cílem projektu je: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v okresech Kluž a Sălaj rozšířením a rozvojem mikrobiologicky kontrolovaných, bezpečných a zdravotních služeb pitné vody v lokalitách s více než 50 obyvateli a zajištěním sběru a čištění odpadních vod pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 PE, aby byly splněny požadavky evropských směrnic o jakosti vody určené k lidské spotřebě (směrnice 98/83/ES) a o čištění odpadních vod (směrnice 91/271/EHS). Projekt přispívá k dosažení výsledků programu v rámci OS 3.2. přispívá k ukazatelům výsledků LIOP – OS 3.2 a k dodržování evropských směrnic: v roce 2023 bude dosaženo těchto ukazatelů: CO18 = 239,389 místo; CO19 = 71 461 PE Projekt přispěje k sociálně-ekonomickému rozvoji oblasti především zajištěním vyšší úrovně zdraví a pohodlí pro obyvatelstvo, bezpečné a nepřetržité. Sociálně-ekonomické přínosy jsou náležitě řešeny v dodatku 4/Vol.II-analýza nákladů a přínosů. Projekt přispěje k sociálně-ekonomickému rozvoji oblasti tím, že: zlepšení životních podmínek ve venkovských oblastech zavedením systémů sběru odpadních vod a zajištěním bezpečných a trvalých dodávek pitné vody; hospodářský růst v projektové oblasti prostřednictvím zlepšení vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod; — vytváření nových pracovních míst během provádění prací; úspory zdrojů pro obyvatelstvo; efektivnost provozních nákladů; výdělky pro pracovní síly zapojené do období provádění. Projekt zahrnuje nové pracovní příležitosti jak ve fázi realizace projektu, tak ve fázi využívání investic. Pro provoz vodovodních a kanalizačních systémů vytvořených projektem se odhaduje, že zaměstnanci regionálního provozovatele budou doplněni o 90 pracovních míst.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko