Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 6 ledna 2016
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 361 641 241,60 €
Příspěvek EU: 307 395 046,40 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
oblast intervence

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župě Bacau v letech 2014 až 2020

Obecným cílem projektu je pokračovat v rozvoji vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v okrese Bacau podporou investic k zajištění souladu s ustanoveními evropského acquis a plnění závazků vyplývajících z evropských směrnic 91/271/EHS a 98/83/ES, konkrétně: — městské odpadní vody odváděné a vyčištěné (z hlediska biologicky rozložitelného organického zatížení) pro aglomerace s populačním ekvivalentem > 2000 PE – veřejná služba zásobování pitnou vodou rozšířená v lokalitách s více než 50 obyvateli Konkrétní cíle a ukazatele výsledků jsou: • zlepšení přístupu ke kvalitní, mikrobiologicky kontrolované, bezpečné a zdravotní ochraně veřejných vodohospodářských služeb v souladu se směrnicí 98/83/ES z 31 % před zahájením projektu na 81 % po ukončení projektu; • zvýšení úrovně sběru a čištění odpadních vod, tj. zlepšení kvality odpadních vod v souladu se směrnicí 91/271/EHS, z 53 % před zahájením projektu na 75 % po ukončení projektu; • zlepšení vodohospodářských systémů a systémů nakládání s odpadními vodami prostřednictvím: snížení ztrát vody v oblasti projektu z 79,5 % v roce 2018 (před projektem) na 35,4 % do projektu v roce 2024; — optimalizace provozu a provozu vodovodních a kanalizačních systémů ve 43 vodovodech a 31 aglomeracích zavedením monitorovacího, kontrolního a intervenčního systému SCADA na úrovni OR a pořízení provozního zařízení pro výkon vody, odpadních vod a kalů • zlepšení úrovně nakládání s průmyslovými odpadními vodami v provozní oblasti • zlepšení úrovně nakládání s kaly v provozní oblasti

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko