Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 3 ledna 2014
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 205 810 803,20 €
Příspěvek EU: 174 939 187,20 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
oblast intervence

Dokončení čistící stanice Glina, obnova hlavních kanalizačních kolektorů a sběrný kanál Dâmbovița (Případ) v obci Bukurešť-Stage II

Obecným cílem projektu je pokračovat ve zlepšování infrastruktury v odvětví odpadních vod v Bukurešti za účelem splnění povinností týkajících se plnění závazků týkajících se přechodu a průběžných cílů dohodnutých mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou pro provedení směrnice ES 91/271 o odvádění a čištění městských odpadních vod (provedené do vnitrostátních právních předpisů rozhodnutím 352/2005 o čištění městských odpadních vod). Projekt přispívá k dosažení cílů LIOP: — 2S29 SEAU nad 10 000 PE v souladu se směrnicí 91/271/EHS – 1 ks; — 2S31 Úroveň připojení ke sběrné soustavě (např.) pro aglomerace nad 10 000 PE – 10,43 %, vypočtená jako poměr mezi dodatečnou kapacitou vyplývající z rozšíření SEAU Glina (1.553 000 PE) a kapacitou pro aglomerace s více než 10000 LE na úrovni země – 14.882.018 LE, podle ANAR

Flag of Rumunsko  Rumunsko