Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 30 června 2018
Datum ukončení: 31 prosince 2022
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 315 738 956,80 €
Příspěvek EU: 268 378 112,00 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
© European Union
© European Union

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské a kanalizační infrastruktury v župě Ilfov v období 2014–2020

Obecným cílem projektu je pokračovat ve zlepšování vodohospodářské a kanalizační infrastruktury v lokalitách župy Ilfov, které jsou součástí projektu, a to zvýšením úrovně sběru a čištění městských odpadních vod a stupněm dodávek vody obyvatelstvu, aby byly splněny povinnosti stanovené smlouvou o přistoupení a příslušnými evropskými směrnicemi.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko