Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 1 ledna 2019
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 215 657 932,80 €
Příspěvek EU: 183 309 235,20 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
© European Union
© European Union

Rozvoj vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v okrese Olt v období 2014–2020

Obecným cílem projektu je pokračovat v rozvoji infrastruktury pro vodu a odpadní vody zvýšením úrovně sběru a čištění odpadních vod, a to zvýšením dodávek pitné vody obyvatelstvu, aby byly splněny požadavky evropských směrnic 98/83/ES o pitné vodě a 91/271/EHS pro sběr odpadních vod.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko