Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

údaje o projektu
Datum zahájení: 27 února 2019
Datum ukončení: 31 prosince 2023
financování
Fond: Fond soudržnosti (CF)
Celkový rozpočet: 334 799 360,00 €
Příspěvek EU: 284 579 456,00 € (85%)
program
Programové období: 2014-2020
Řídí: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Regionální projekt rozvoje vodohospodářské a odpadní infrastruktury v župě Dolj v letech 2014 až 2020

Obecný cíl projektu: spočívá v dalším rozvoji vodohospodářské infrastruktury a infrastruktury odpadních vod v župě Dolj zvýšením úrovně sběru a čištění městských odpadních vod, jakož i stupněm dodávek pitné vody obyvatelstvu, aby byly splněny požadavky acquis Evropské unie v oblasti životního prostředí a závazky přijaté prostřednictvím odvětví životního prostředí v souvislosti s prioritní osou 3 LIOP/tematickým cílem 6ii.

Flag of Rumunsko  Multiple locations, Rumunsko