Kohesio: Seznamte se s projekty EU realizované ve vašem regionu

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury v oblasti aglomerace Rijeka

Projekt „Zlepšení vodní infrastruktury aglomerace Rijeka“ zahrnuje výstavbu:• systému veřejné odvodnění o celkové délce 217,85 km, 126 čerpacích stanic, 12 retenčních nádrží, 20 vrtných nádrží a 3 odlučovačů pro výměnu 99,53 km zásobovacích potrubí. • UPOV s kapacitou 200 000 ES (čištěná odpadní voda ze systému veřejných odvodňovacích a septických nádrží ze septických nádrží, kde výstavba veřejné kanalizační soustavy není zisková) Projekt byl plánován na připojení přibližně 34.182 nových obyvatel k veřejné kanalizaci odpadních vod v roce 2023.

Flag of Chorvatsko  Chorvatsko