Kohesio: découvrez les projets de l’UE dans votre région

Informations sur le projet
Date de début: 3 avril 2015
Date de fin: 31 décembre 2023
financement
Fonds: Fonds de cohésion (CF)
Budget total: 352 985 344,00 €
Contribution de l’UE: 300 037 555,20 € (85%)
programme
Période de programmation: 2014-2020
Autorité de gestion: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
domaine d’intervention
© European Union
© European Union

Projet régional de développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les comtés de Cluj et de Sălaj pour la période 2014-2020

Proiectul regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 are drept scop continuarea strategiei local de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea Investițiilor în domeniul apei și apei uzate. Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătățirea Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și Asigurarea Colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2,000 l.e. pentru conformarea cu cerințele Directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE). Proeictul contribuie la atingerea rezultatelor urmărite prin programme în cadrul OS 3.2. contribuind la indicatorii de rezultat ai POIM — OS 3.2. și la conformarea cu directivele europene: următorii indicatori vor fi atinși în 2023: CO18 = 239,389 loc; CO19 = 71.461 p.e. Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-Economică a Zonei în primul rând prin Asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație, în condiții de siguranță și în regim continuu. Beneficiile socio-economice sunt tratate corespunzător în Apendicele 4/Vol.II-Analiza Cost-Beneficiu. Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-Economică a Zonei prin: — îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural prin înființarea sistemelor de Colectare a apelor uzate și prin Asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu; — creșterea Economică în zona de proiect prin îmbunătățirea Infrastructurii de apă și apă uzată; — crearea de noi locuri de muncă în timpul execuției lucrărilor; — Economii de resurse pentru populație; — eficientizarea costurilor de exploatare; — Venituri salariale pentru forța de muncă implicată în perioada execuției. Proiectul implică oportunități de noi locuri de muncă atât în etapa de implementare a proiectului, cât și în cea de exploatare a Investițiilor. Pentru operarea sistemelor de apă și canalizare înființate prin proiect se estimează că personalul operatorului regional se va suplimenta cu 90 posturi.

Flag of Roumanie  Multiple locations, Roumanie