Kohesio: découvrez les projets de l’UE dans votre région

Informations sur le projet
Date de début: 1 juin 2021
Date de fin: 31 décembre 2023
financement
Fonds: Fonds de cohésion (CF)
Budget total: 170 194 304,00 €
Contribution de l’UE: 144 665 152,00 € (85%)
programme
Période de programmation: 2014-2020
Autorité de gestion: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
domaine d’intervention

Projet régional de développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le comté d’Arges, 2014-2020

Scopul proiectului este continuarea strategiei local de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Arges în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al UE prin promovarea Investițiilor în domeniul apei uzate pentru Asigurarea conformării directive 91/271/CEE si 98/83/CE. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arges prin extinderea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități cu peste 50 de locuitori și Asigurarea Colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2,000 l.e. Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa in judetul Arges este Asigurarea conformarii cu cerintele legislatiei national si europene in cadrul perioadelor de tranzitie agreate de Romania si UE pentru sectorul de mediu, conformarea cu cerintele Directivei UE 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala prin Legea apei potabile nr. 458/2002 amendata prin Legea 311/2004. Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a uni populatii de 217.551 locuitori din localitatile inclus în aria de proiect grupate dans 9 sisteme de alimentare cu apa. Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa uzata este Asigurarea conformarii cu cerintele legislatiei national si europene in cadrul perioadelor de tranzitie agreate de Romania si UE pentru sectorul de mediu, transposer la zone Directivei UE 91/271/CEE transpusa in legislatia nationala prin NTPA 001 si NTPA 011 cu privire la colectarea si epurarea apelor uzate din judetul Arges. Pentru infrastructura de apa uzata in cadrul studiului de fezabilitate sunt cuprinse investitii pentru 6 aglomerari cu o populatie echivalenta totala de 217.795 L.E. Din cele 6 aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente en 4 aglomerari, iar in doua aglomerari seor infiinta retele de canalizare si o statie depurare.

Flag of Roumanie  Multiple locations, Roumanie