Kohesio: découvrez les projets de l’UE dans votre région

Informations sur le projet
Date de début: 1 janvier 2017
Date de fin: 31 décembre 2023
financement
Fonds: Fonds de cohésion (CF)
Budget total: 241 773 721,60 €
Contribution de l’UE: 205 507 673,60 € (85%)
programme
Période de programmation: 2014-2020
Autorité de gestion: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
© European Union
© European Union

Réhabilitation du système de chauffage urbain de Bucarest

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energye prin reductionrea pierderilor de energie Termică inregistrate pe reţele de transport ale agentului termic, reductionrea impactului negativ al nivelului emisiilor poluante cauzate de Scopul imbunatatirii Calitatii vietii populatiei din Bucuresti lavelul anului 2028 si asigurarii conformarii cu obligatiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare al Romaniei la UE. Obiectivul strategic al proiectului consta in Asigurarea unui sistem de incalzire urbana sustenabil cu Tarife suportabile pt populatie. Implementarea proiectului Propus vizeaza atingerea indicatorului: — 2S61 «Pierderi de energie inregistrate pe retele de transport si distributie a agentului termic» Realizarea reabilitărilor/modernizării Conductelor de transport determină reducerea pierderilor înregistrate in sistemul de Termoficare de la 29,8 % (2018) respectiv 1.479.129 Gcal la 22, 7 % (2023) respectiv 1.150.330 Gcal reprezentând față de anul 2018, o reducere de 7,1 % în anul 2023, adica 328.799 Gcal după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Presupunând că vânzarea de căldură va fi în 2023 egală cu cea din 2017, în toate cele VREO 50 de SACET-uri din țară, Atunci, dacă în anul 2023 toate sistemele de Termoficare din țară vor fist réhabilitation astfel încât pierderile cumulate la nivel național să fie 15 % căldură, Contribuțiamunicipiului București la atingerea acestui indicateur ar fi de 58,8 % (calculateur din proiect conform POIM — București prezentat in anexa B4.2.).

Flag of Roumanie  Roumanie